SHALOM

TẤT CẢ ĐỂ VINH DANH THIN CHA HƠN


Mến ch�o Bạn đến với trang Shalom.
Xin chia sẻ c�ng Bạn những suy tư thi�ng li�ng.
Tất cả xin cho Danh Ch�a được rạng s�ng hơn. 
LỜI KINH CHA MẸ DẠY ch�nh l� lời kinh Lạy Cha của Đức Ki-t� để lại. Đ� l� lời kinh nền tảng của người Ki-t� hữu, của tất cả mọi người đ�n nhận Thi�n Ch�a l� Cha ngự tr�n trời cao v� dưới đất thấp.


LỜI KINH CHA MẸ DẠY xin được l� một g�p nhặt nhỏ b�, cho việc rao truyền lời kinh tuyệt vời ca ngợi Cha tr�n trời, cha của Ch�a Gi�-su v� Cha của ch�ng ta. 


LỜI KINH CHA MẸ DẠY cũng xin l� một người bạn đồng h�nh cho tập s�ch suy niệm kinh Lạy Cha cũng c�ng mang tựa đề với trang web n�y, v�


LỜI KINH CHA MẸ DẠY xin được l� một lời cầu nguyện cho hương hồn của cha mẹ, đấng sinh th�nh. 


Xin t�n th�c cố gắng nhỏ b� n�y cho Mẹ Maria, Nữ Vương B�nh An, cho Th�nh I-nh�, Th�nh Phan-xi-c� Xa-vi-�, v� cho c�c Th�nh Tử Đạo nước Việt Nam, để tất cả cho vinh danh Thi�n Ch�a hơn, v� để cứu rỗi c�c linh hồn


   Links suy niệm Kinh Lạy Cha 


-----------------

C�c Chia sẻ thi�ng li�ng.


 Những chia sẻ về đời sống d�ng hiến:
Trang của LM. Nguyễn ngọc Thế SJ.